▼  Book dit ophold nuAntal rum/gæster


Afbestillingsregler

Afbestillingsregler for reservationer af op til 5 værelser

Værelser kan afbestilles uden omkostninger indtil kl. 12.00 på ankomstdagen. Ved afbestilling senere end kl. 12.00 på ankomstdagen, er bestiller pligtig til at erstatte 100% af det bestilte.

Ved no-show er bestiller pligtig til at erstatte 100% af det bestilte.

Afbestillingsregler for grupper

Stk. 1. - Afbestilling af hele grupper skal ske skriftligt inden 4 uger før arrangementets afholdelse.

Stk. 2. - Ved afbestilling af hele grupper senere end 4 uger før arrangementets afholdelse, er bestiller pligtig til at erstatte kroens/hotellets tab - dog max. 75% af aftalte arrangementspris alt inklusive. Ved afbestilling senere end 8 dage før arrangementet, er bestiller pligtig til at betale det fulde beløb for bestilte ydelser. Der kræves fuld dækning for ydelser der ikke kan afbestilles.

Stk. 3. - Reduktion på op til 35% i antallet af deltagere, skal meddeles skriftligt til kroen/hotellet senest 3 uger før arrangementets afholdelse. Ved reduktion på mere end 35% efter dette tidspunkt, vil der kræves godtgørelse som anført i Stk. 2.

De tilmeldte hoteller og kroer vil bestræbe sig på at udleje de omfattede faciliteter til anden side, hvorved erstatningspligten for det annullerede arrangement vil bortfalde helt eller delvist.

Stk. 4. - Strejke, lockout, brandskade eller lignende uforudsigelige hændelser udenfor kroens/hotellets kontrol, berettiger kroen/hotellet til at hæve aftalen uden skadeserstatning af nogen art. Der tages sædvanligt forbehold for statsmagtsindgreb over hotelbranchen som f. eks. afgiftsændringer eller lignende, der berettiger kroen/hotellet til tilsvarende prisforhøjelser.


Best Western Plus Hotel Svendborg

 Best Western Plus Hotel Svendborg reception

Centrumpladsen 1
5700 Svendborg, Fyn
Danmark
booking@hotel-svendborg.dk
+45 6221 1700
Find os på facebook Find os på Linkedin
Dansk English

SE OGSÅ VORES ANDRE HOTELLER

 

 

Each Best Western Hotel is independently owned and operated.